OZ „Spojme sa proti rakovine“

mapa
stužka

Občianske združenie „Spojme sa proti rakovine“, v skratke: SSPR je nezávislým, dobrovoľným občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky.

Primárnym cieľom združenia je umožniť čo najväčšiemu počtu žien na Slovensku podstúpiť liečbu onkologického ochorenia tak

„Aby ich pohľad do zrkadla nebolel“

Motivácia

Strata vlasov počas liečby je jeden z najstresujúcejších nežiaducich účinkov pri liečbe rakoviny.

Až 8% žien sa odmieta správne liečiť, práve kvôli strate vlasov.

Strata vlasov je aj strata intimity, strata možnosti mať pod kontrolou, čo komu a kedy pacient povie o svojej chorobe a vedie k spoločenskej izolácii. Táto zhoršuje psychický stav pacienta s rakovinou.

OZ „Spojme sa proti rakovine“ sa snaží získavať prostriedky na zabezpečenie prístrojov, ktoré zmierňujú stratu vlasov počas chemoterapie.

Akékoľvek finančné príspevky, ktoré vyberieme sú určené na zakúpenie Systémov ochladzovania pokožky hlavy Paxman pre oddelenia ambulantnej chemoterapie v SR. Viac o prístroji Paxman nájdete na

Ako to funguje?

Systém Paxman ochladí vlasatú časť pokožky hlavy. Na hlave dôjde k stiahnutiu ciev, zníži sa prekrvenie pokožky hlavy a tiež sa zníži metabolizmus vlasových korienkov. Cytotoxický liek , ktorý je v krvi pacienta sa preto nedostane kvôli stiahnutým cievam ku vlasovému folikulu a vlas z neho nevypadne.

Paxman je celosvetovo uznávaný ako hi-tech prístroj na prevenciu vypadávania vlasov počas chemoterapie. Prístroj Paxman má schválenia v krajinách EÚ i schválenie úradu FDA v USA. Na Slovensku je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy IIa a jeho ŠÚKL kód je P0579A.

obrázok pacientky

Sponzorský príspevok

prístroj

Budeme Vám vďační za akúkoľvek finančnú pomoc, ktorá nás posunie bližšie k nášmu cieľu. Slovensko má zatiaľ len 2 prístroje, jeden v Košiciach a druhý v Nitre.

Hodnota jedného prístroja je: 22.747 EUR bez DPH.

Svoje sponzorské príspevky môžete zasielať priamo na účet občianskeho združenia „Spojme sa proti rakovine“ číslo: SK02 1111 0000 0011 2349 8018 (UniCredit Bank).

V prípade príspevku vo forme 1% (2%) z Vašich daní, vyplňte prosím príslušnú časť daňového priznania.

Ďalšou možnosťou je fakturovať Váš finančný príspevok ako reklamu na web stránke občianskeho združenia, ako daňovo uznateľnú nákladovú položku. Všetci sponzori budú menovite uvedení na webovej stránke občianskeho združenia www.spojmesaprotirakovine.sk.

Kontakt